.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

SANSKAR LIVE – SHRI RAMESH BHAI OJHA – SHRIMAD BHAGAVAT KATHA – RAJKOT(GUJARAT) – DAY 1